اتاق ها

خانه ی تاریخی بخردی دارای مجموعاً چهار سوئیت می باشد که هر یک نشانی از تاریخ و هنر دوره صفویه را به همراه دارد.


تمامی سوئیت ها مجهز به تخت خواب، حمام و سرویس بهداشتی داخلی، سیستم حرارت و برودت، تلویزیون و یخچال هستند.


قیمت اتاق ها شامل صبحانه و تمامی عوارض می باشد.